top of page

Llibres

DIVERSOS TÍTOLS

Disseny de coberta i interior, edició de textos (castellà i català), maquetació, coordinació editorial. Versions per a impremta i web. Col·laboració altruista.

ASTE Barcelona

bottom of page