top of page

Llibre guia

GUIA PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA D'AUTOCONTROL DE LA QUALITAT

Disseny, edició, maquetació, coordinació editorial, gràfica i de producció. Versions per a impremta i web.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Guia_autocontrol_1.jpg
Guia_autocontrol_4.jpg
Guia_autocontrol_5.jpg
Guia_autocontrol_9.jpg
Guia_autocontrol_6.jpg
Guia_autocontrol_7.jpg
Guia_autocontrol_11.jpg
Guia_autocontrol_12.jpg
Guia_autocontrol_C.jpg
Qualitat 2
Qualitat 3
Qualitat 4
Qualitat 5
Qualitat 6
Qualitat 7
Qualitat 8
Qualitat 9

© 2019 by CREA. 

bottom of page